identiteit en gebruikersanimatie mobielschademelden.nl

mobielschademelden.nl

Opdrachtgevers
Ter vervanging van het Europees schadeformulier hebben het Verbond van Verzekeraars, de politie en verkeerskundig ict-bureau VIA de app MobielSchadeMelden.nl ontwikkeld.

Vraag
Ontwerp een herkenbare identiteit voor de app en ontwikkel een gebruikersanimatie. Richt je op álle verkeersdeelnemers, zoals automobilisten, fietsers en voetgangers.

Oplossing
De eenvoud en gebruiksvriendelijkheid van de app zijn vertaald naar een heldere identiteit. Het beeldmerk van MobielSchadeMelden.nl is een icoon op zich, waarbij de ingedeukte letter ‘m’ letterlijk de situatie visualiseerd.

De strakke, universeel herkenbare beeld- en vormentaal is doorgevoerd binnen de gehele huisstijl. Enerzijds in lijn met de algemene herkenbaarheid van verkeersborden, anderzijds om het gebruik begrijpelijk te maken voor alle verkeersdeelnemers.

Resultaat
Een herkenbare en goed toepasbare identiteit, zowel on- als offline , waarbij een heldere informatieve animatie uitleg geeft hoe deze app te gebruiken. Hierdoor wordt MobielSchadeMelden.nl als dé vervanger van het Europees schadeformulier gepositioneerd.