Europese denktank met wereldwijd effect

Wat zijn de directe gevolgen van klimaatverandering op armoede en honger in India? Welke lessen kunnen er getrokken worden uit de Westerse verwikkeling in de oorlog in Afghanistan? The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) onderzoekt dit soort vragen. De denktank wordt ingezet om verheldering te bieden door strategisch in te zoomen op de relevante onderwerpen. Een wereldwijd herkenbare merkidentiteit is essentieel voor deze organisatie.

strategie

De visuele vertaling van hun werkvormen

Voor de rebranding van het merk HCSS haalden wij inspiratie uit hun werkwijze. Hierin staan een aantal elementen centraal: de strategische aanpak, hun aandacht voor detail en het vermogen om complexe vraagstukken te verhelderen. De visuele vertaling van deze werkvormen dienden als uitgangspunt voor de identiteit die we voor HCSS creëerden.

ontwerp

Strategisch inzoomen op details

De strategische kracht van HCSS wordt vertegenwoordigd door een connectie te leggen met schaken. In het logo komt dit terug door het gebruik van schaakstukken: het paard en de koningin. Ook is het vierkante blok dat als basis wordt gebruikt voor de grafische elementen afgeleid van de vlakken van een schaakbord.

In de vormentaal wordt deze basisvorm ook gebruikt om het inzoomen op de relevante facetten van een onderwerp te visualiseren. We creëerden een gevoel van diepte door te werken met schaduwen en gelaagdheid. 

De vraagstukken die HCSS behandeld zijn vaak gecompliceerd. Door kwalitatieve en kwantitatieve analyse toe te passen weten zij brede onderwerpen te verduidelijken en heldere conclusies te formuleren. Dit aspect keert terug in het beeldsysteem. Hierin worden afbeeldingen vervaagd en alleen de hoofdonderwerpen binnen een scherp vlak uitgelicht. Deze toepassing combineert hierdoor niet alleen de verhelderende kwaliteit van HCSS maar ook hun oog voor detail.

Naast strak en herkenbaar moet de merkidentiteit van HCSS ook functioneel zijn. Bij elk aspect wordt rekening gehouden met het oog van de doelgroep. Zo is het merklettertype bewust gekozen omdat het duidelijk leesbaar is. De grafieken zijn vormgegeven op een manier die niet alleen onmiskenbaar binnen het merk past, maar ook begrijpelijk is voor een lezer.

Play

resultaat

Een merkidentiteit met een heldere boodschap

We bundelden de specialiteiten van HCSS in een krachtige merkidentiteit die hun professionele en doortastende aanpak uitdraagt.

Play