rebranding

Koninklijke identiteit Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VNCI, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, ontving het Predicaat ‘Koninklijk’. Als het platform waar waarin chemische bedrijven in Nederland met elkaar samenwerken voor een bloeiende chemische industrie, verdiend deze koninklijke vereniging ook een koninklijk beeldmerk.

Play

ontwerp

Vooruitstrevendheid en transparantie zonder de herkenbaarheid van VNCI verloren te laten gaan.

Om deze koninklijke status te onderstrepen zocht VNCI naar een nieuw beeldmerk. Ons is gevraagd deze te ontwikkelen samen met passende huisstijl. Met passie voor de toekomst én respect voor het verleden.

Vooruitstrevendheid en transparantie zijn binnen de restyle toegepast zonder de herkenbaarheid van VNCI verloren te laten gaan. Het woordmerk is subtiel losgetrokken van het beeldmerk. Hierdoor ontstaan twee samenhangende elementen die ook los van elkaar te gebruiken zijn. Het vooruitstrevende uiterlijk wordt gecomplementeerd door een ‘forward motion’ te illustreren met schuine lijnen. Deze schuine lijnen staan diagonaal aan het lettertype en vormen de hoeken waarmee het beeldmerk, de kroon, is opgebouwd.

Resultaat

VNCI directeur Colette Alma: “Wij zijn vereerd dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten dat de VNCI het Predicaat ‘Koninklijk’ mag gaan voeren. Wij willen dit predicaat met trots uitdragen en hebben daarom besloten de kroon toe te voegen aan ons beeldmerk. Naast de ‘koninklijke’ toevoeging staat in ons nieuwe beeldmerk vooruitstrevendheid en transparantie centraal.”