een scherpe visuele identiteit en website voor floret advocaten

Floret

Opdrachtgever
Floret is een advocatenkantoor uit Den Haag, gespecialiseerd in het mededingingsrecht en het procederen tegen toezichthouders.

Vraag
Ontwikkel een moderne visuele identiteit voor ons advocatenkantoor.

Oplossing
De betekenis van de naam Floret is leidend geweest in de ontwikkeling van deze identiteit. Een Floret is een wapen dat in de schermsport gebruikt wordt. De twee partijen in deze sport zijn op dezelfde scherpe manier aanwezig zoals in iedere rechtszaak.

De scherpe snede in de typografie visualiseert dit duel en maakt de tweedeling zichtbaar. De diagonale lijn is consistent en krachtig doorgevoerd in de identiteit.

Resultaat
Een moderne visuele identiteit, welke door zijn eenvoud sterk en doeltreffend is. Strak doorgevoerd in de website.