identiteit

Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018

Leeuwarden-Fryslân is culturele hoofdstad in 2018. Elk jaar wordt door het Europees Parlement een culturele hoofdstad van Europa gekozen. Het doel hiervan is de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun recht te laten komen en ertoe bij te dragen dat de burgers van de Europese Unie elkaar beter leren kennen.

Play

strategie

Europees met een Fries karakter

Een identiteit en gezicht waarmee Leeuwarden en Fryslân hun ambitie laat zien om van 2018 een succes te maken. De identiteit is kleurrijk, herkenbaar en toegankelijk voor jong en oud. Het Friese karakter zal op deze manier in heel Europa zichtbaar worden.

ontwerp

een herkenbare en goed toepasbare internationale identiteit

Eenduidig, maar krachtig in uitvoering zowel on- als offline. Naast de identiteit is Studio Piraat verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de website. Deze identiteit is bekroond met goud op de Hiibrand Awards.